Pretraži nekretnine

Broj evidencije:
Vrsta nekretnine:
Grad:
Svrha objave:
Broj evidencije:
445
Nekretnina:
Kuća
Grad:
Glina Okolica
Naselje / Dio grada:
Ilovačak
Cijena:
4.000,00 €
Površina:
24.633,00 m2
Stil građevine:
Uobičajeno
Svrha objave:
Prodaja

Opis

a:1:{s:2:"hr";s:2430:"a:1:{s:2:"hr";s:2137:"a:1:{s:2:"hr";s:1860:"a:1:{s:2:"hr";s:1599:"a:1:{s:2:"hr";s:1354:"a:1:{s:2:"hr";s:1125:"a:1:{s:2:"hr";s:913:"a:1:{s:2:"hr";s:717:"a:3:{s:2:"hr";s:495:"<p>Prodaje se suvlasnički udio nad kućom,oranicama,livadama,pašnjacimai šumom površine od 24633 m2 u Ilovačku.</p> <p>Zemljišno knjižni uložak se sastoji od oranice od 2295 m2,livade od 4424 m2,oranice od 4262 m2,kuće i dvorišta od 676 m2,oranice od 367 m2,oranice od 2539 m2,oranice od 3377 m2, oranice od 935 m2,oranice od 2334 m2,pašnjaka od 2834 m2 i šume od 590 m2.</p> <p>Iznos suvlasničkog udjela je polovica ukupne površine zemljišnoknjižnog udjela.</p> <p> </p>";s:2:"en";s:0:"";s:2:"de";s:0:"";}";}";}";}";}";}";}";}";}

Slike

  • Kuća, Glina Okolica
Design by ColorUnit | Program by ČuBraD